Våre fagområder omfattar mellom anna: 
- Tingsrett
- Familie- og arverett
- Konkursrett
- Obligasjonsrett/pengekrav
- Forvaltningsrett
- Plan- og bygningsrett
- Konkurranserett/offentlige innkjøp
- Strafferett